FANDOM


Ptaki - Zwierzęta posiadające pióta, dzioby, i (większość) zdolność latania. Istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują cały świat. Cechą charakterystyczną dla ptaków jest to że znoszą jaja. Są ptaki domowe, dzikie, i drapieżne.

Koliber

Wszystkie elementy (2)